Obvestilo CSD Gorenjska, enota Tržič

68

Iz CSD Gorenjska, enote Tržič sporočajo, da prejemajo vse več e-sporočil 📬 in klicev📱oseb, ki so bile zaposlene za določen čas in so izgubile službo ter oseb, ki zapirajo s.p. 🙁

V primeru materialne stiske, ki je posledica ukrepov za zajezitev širjenja epidemije 😷, lahko na CSD Gorenjska, enoto Tržič vložijo vlogo za denarno socialno pomoč, kritje zdravstvenega zavarovanja in/ali izredno denarno socialno pomoč 💶.

Vloga za denarno socialno pomoč: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1468

za izredno denarno: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=4045.

Vloga se nahaja tudi v zunanjih prostorih CSD Gorenjska, enote Tržič, pri nabiralniku za vloge. Izpolnjeno vlogo stranke lahko pošljejo po pošti, e-pošti ali jih oddajo v nabiralnik za vloge na enoti Tržič.

Stranke naprošajo, da zaradi lažje in hitrejše komunikacije na vlogi navedejo tudi svojo kontaktno številko, vlogi pa obvezno priložijo izpis prometa na vseh računih vseh oseb za zadnje 3 mesece pred oddajo vloge in dokazila o materialni ogroženosti (npr. sklep delodajalca, sporazum o prenehanju delovnega razmerja, dopis delodajalca o prenehanju opravljanja dejavnosti, ipd..). Za dodatne informacije so dosegljivi na telefonski številki 04 59 71 200.