Preventiva

Preventivna dejavnost društva obsega predvsem naslednje naloge:

• seznanjanje krajanov z nevarnostmi za nastanek požara in preventivnimi požarnovarnostnimi ukrepi,
• usposabljanje krajanov za gašenje začetnih požarov s priročnimi gasilnimi sredstvi in ročnimi gasilnimi aparati,
• zagotavljanje požarne straže v primeru izvajanja vročih del (varjenje, rezanje ipd.) ter v primeru kurjenja v naravi,
• preventivni pregled hidrantnega omrežja, ki ga na območju KS Bistrica pri Tržiču društvo izvaja občasno v sodelovanju z upravljalcem vodovodnega omrežja.

Na vsakoletnem dnevu odprtih vrat člani društva za krajane pripravijo praktične prikaze nastajanja požarov v domačem okolju, gašenja le-teh, uporabe defibrilatorja in podobno. Ker se društvo zaveda pomembnosti sodelovanja z lokalnim okoljem, redno sodeluje z vrtcem Deteljica, Osnovno šolo Bistrica, Varstveno-delovnim centrom, Domom Petra Uzarja, Knjižnico dr. Toneta Pretnarja Tržič in ostalimi, kjer na različnih prireditvah ali predstavitvah s požarno preventivnimi ukrepi seznanja otroke, mladino ter ostale krajane in obiskovalce.