Vozni park

PGD Bistrica pri Tržiču je operativna enota III. kategorije in GEŠP. Kot GEŠP je zadolžena za posredovanje v primeru izrednega dogodka v predoru Ljubelj. Opremlja se v skladu s kategorizacijo in glede na lokalne potrebe, saj je osrednja enota v občini Tržič. Društvo trenutno razpolaga s petimi gasilskimi vozili.