Veterani

Veterani so vsa leta sestavni del gasilcev v Bistrici. Svoja mlada leta so vložili v delo operative in razvoj društva. Svoje znanje in izkušnje prenašajo na mlajši rod gasilcev. Včasih uspešno, včasih pa priznajo, da je težko slediti spremembam. Še vedno radi pridejo na vaje operativcev, da sledijo razvoju tehnike in opreme. Tudi intervencije se s časom spreminjajo. Če so se včasih spopadali in usposabljali za gašenje požarov, so današnja posredovanja zelo raznolika. Vse več je tehničnih intervencij. Ogromno pa je posredovanj zaradi naravnih nesreč.

Udeležujejo se raznih srečanj in posvetov, ki so namenjeni starejšim gasilcem, tako na ravni društva kot na ravni gasilske zveze in regije.
Vsako leto se udeležijo medgeneracijskega srečanja v organizaciji GZ Slovenije. Prav tako se vsako leto udeležijo Florjanove procesije in dneva odprtih vrat v organizaciji društva. Na raznih prireditvah večkrat sodelujejo kot redarji. Redno so prisotni na srečanjih predsednikov in poveljnikov GZ Gorenjske. Aktivni so tudi izven meja, saj so obiskali gasilce v sosednji Avstriji, obiskali so enote v Borovljah in Droboollachu.
Redno se dobivajo na vajah. Imajo tekmovalno ekipo, ki se udeležuje raznih tekmovanj. Tako sodelujejo tudi na tekmovanju veteranov GZ Gorenjske. Vedno se udeležijo občinskega tekmovanja, z dobrimi rezultati so se uvrstili že tudi na regijsko tekmovanje.