Operativna enota

Operativna enota PGD Bistrica pri Tržiču je razvrščena v III. kategorijo. Poleg tega je osrednja enota v občini Tržič ter gasilska enota širšega pomena (GEŠP) z nalogo gašenja in reševanja v predoru Ljubelj. Po kategorizaciji mora operativno enoto sestavljati minimalno 32 gasilcev, ki so psihofizično sposobni ter primerno izobraženi za naloge gašenja in reševanja.

Vsi operativni člani imajo vso potrebno osebno zaščitno opremo (zaščitni škornji, zaščitna obleka, zaščitne rokavice, podkapa in zaščitna čelada). Društvo pa ima tudi skupno zaščitno opremo, kamor spada 16 izolirnih dihalnih aparatov (8 jih je z dvema tlačnima posodama), 4 zaščitne obleke pred visokimi temperaturami, merilec nevarnih plinov.
 

Člani operativne enote se redno usposabljajo za razne specialnosti (nosilec dihalnega aparata, tehnični reševalec, reševalec ob nesrečah z nevarnimi snovmi, strojnik, uporabnik radijskih postaj, tečaj gašenja notranjih požarov, tečaj gašenja in reševanje v predorih …) poleg tega pa se vsak teden srečujejo na društvenih vajah, kjer ta znanja obnavljajo in utrjujejo, da so ob vsakem času pripravljeni priskočiti na pomoč.