Ogljikov monoksid (CO) – tihi ubijalec

Ogljikovega monoksida, s čutili ne moremo zaznati, saj je plin brez barve, vonja in okusa.

 

 

Ogljikov monoksid je nevaren, saj se v krvi veže na hemoglobin veliko bolje kot kisik. Ogljikov monoksid lahko nastaja med zgorevanjem ogljika oz. snovi, kjer se pojavlja ogljik. Tako se lahko v stanovanju pojavlja povsod tam, kjer se uporablja peči na trdno gorivo, peči na naftne derivate (peč na kurilno olje, bencin ali petrolej) in peči oz. bojlerje na zemeljski plin (metan). Ogljikov monoksid nastaja tudi med delovanjem motorjev z notranjim zgorevanjem. Tako lahko povečane koncentracije CO najdemo v domačih garažah in v podzemnih garažnih hišah že med običajnim obratovanjem vozil.
Ogljikov monoksid nastaja tako med nepopolnim zgorevanjem s plamenom, kot tudi v procesu tlenja. Razlog za to, da je pri gorenju ob večjih količinah kisika manj ogljikovega monoksida je predvsem v tem, da ogljikov oksid v plamenu ob zadostni oskrbi z zrakom zgori. Pri tem sicer nastaja ogljikov dioksid CO2, ki pa je za človeka nekoliko manj nevaren. Zgorevanje postane nepopolno tudi, kadar v prostoru zaradi slabega prezračevanja primanjkuje svežega zraka. Problem pri oskrbi s svežim zrakom lahko nastane, ko v stanovanju, kjer imamo peč na trdna goriva zamenjamo stara okna z novimi, ki bolje tesnijo.

 

STE VEDELI?

V prostor, kjer sumimo, da je lahko povišana koncentracija ogljikovega monoksida, nikoli NE vstopamo.
Z reševanjem oseb v takšnem prostoru ne pričnemo sami, temveč pokličemo 112.

KAKO SE LAHKO ZAŠČITIMO PRED OGLJIKOVIM MONOKDISOM?

  • redni pregledi in čiščenje dimovodnih naprav
  • redni pregledi in čiščenje zračnikov
  • zagotoviti je treba ustrezno prezračevanje oz. dovod zraka za zgorevanje kurilne naprave oz. plinskega bojlerja
  • v zaprtih prostorih se ne sme uporabljati naprav, ki jih poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem
  • ob zagonu motorjev vozil z notranjim izgorevanjem v garaži, naj bodo garažna vrata odprta
  • preventivno se lahko v bivalne prostore namesti javljalnike ogljikovega oksida (CO javljalniki)