Pomagajte nam

V letu 2022 smo imeli 70 intervencijskih posredovanj, kar že presega letno povprečno število intervencij. Za svoje nemoteno, hitro in predvsem varno delo pa nujno potrebujemo gasilsko opremo. Ta oprema je v prvi vrsti namenjena vsem vam, ko potrebujete našo pomoč.

Kako nam lahko pomagate pri nakupu gasilske opreme?

Donacija z bančnim nakazilom

Prostovoljne donacije zbiramo tudi na TRR SI56 6100 0001 6514 985 odprt Delavski hranilnici d.d. Spodaj lahko najdete tudi QR kodo in izpolnjen UPN obrazec, ki ga lahko uporabite za nakazila preko mobilne banke.

UPN QR

Namenite nam del dohodnine

Zavezanci za dohodnino lahko zahtevate, da se do 1 % dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. To dohodnino bi sicer pustili v državnem proračunu. Zato je donacija za vas brezplačna. Z donacijo pa boste omogočili, da bodo nevladne organizacije prispevale h kakovosti bivanja v naši družbi. Če ste mnenja, da je PGD Bistrica pri Tržiču, ki kot gasilska enota 3. kategorije in osrednja enota v občini Tržič posreduje pri nesrečah na celotnem območju naše občine, vredno vaše pozornosti, nam pomagajte z navedeno donacijo.

Kliknite na povezavo “obrazec”, ga izpolnite, natisnite ter pošljite na davčni urad, ali svojo zahtevo oddajte v sistemu eDavki.