Organi društva


ORGANI V PROSTOVOLJNEM GASILSKEM DRUŠTVU BISTRICA PRI TRŽIČU


UPRAVNI ODBOR

Luka Rener  NGČ I predsednik
Aleš Meglič GČ I namestnik predsednika / poveljnik
Špela Jekovec  G I tajnica
Miha Trplan GČ I član (predstavnik mladih)
Ludvik Germovšek NGČ II član (predstavnik veteranov)
Jani Žlindra VGČ II član (predstavnik operative)
Klara Bodlaj G I član (predstavnica članic)
Anton Godnov ml.  GČ I član (gospodar)
Branko Babulč GČ II član

POVELJSTVO

Aleš Meglič GČ I poveljnik
Miha Trplan
GČ I namestnik poveljnika
Branko Babulč
GČ II podpoveljnik
Salih Koštić GČ II podpoveljnik
Uroš Perko
VG pomočnik za radijske zveze
Peter Balantič  GČ I pomočnik za zaščito dihal
Anton Gros G I pomočnik za prvo pomoč
Anton Godnov ml. GČ I glavni strojnik
Brane Rokavec
NGČ orodjar

NADZORNI ODBOR

Pavel Hudobivnik GČ II predsednik
Valentina Maček
/ član
Brane Rokavec NGČ član

 DISCIPLINSKA KOMISIJA

Danilo Hafnar GČ II predsednik
Gašper Žlindra G I član
Eva Maršič
G I član

MENTORJI MLADINE

Miha Trplan mentor mladine
Anja Trplan NGČ mentorica pionirjev
Grega Meglič NGČ pomočnik mentorja
Domen Turk NGČ pomočnik mentorja
Matic Jerman VG pomočnik mentorja
Klara Bodlaj G I pomočnica mentorja
Uroš Perko
VG pomočnik mentorja
Jan Jezeršek
G pomočnik mentorja
Uroš Meglič
NGČ pomočnik mentorja
Luka Peternel
/ pomočnik mentorja
Gregor Štangar / pomočnik mentorja
Primož Lah G pomočnik mentorja
Polonca Jekovec G pomočnik mentorja
Miha Ogris G pomočnik mentorja