Zapore cest v Občini Tržič

Za namen boljšega obveščanja občanov je na voljo interaktivni zemljevid o aktualnih zaporah in delih na cestah v občini Tržič (storitve v Google Maps). Podatke o aktualnem stanju lokalnih cest redno ažurira Komunala Tržič.