V šolske klopi tržiških šol znova sedlo 422 otrok

246

Z današnjim dnem so se ponovno odprla vrata vseh vrtcev v državi, osnovne šole za učence od 1. do 3. razreda, osnovne šole s prilagojenim programom, srednje šole za dijake zaključnih letnikov srednje šole in posameznike, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 opravljali maturo ali zaključni izpit, ter dijake od 1. do 3. letnika, ki jim šola organizira dodatno učno pomoč ali pridobivanje praktičnega znanja in veščin. Na OŠ Tržič, so tako na matični kot na podružničnih šolah Lom pod Storžičem in Podljubelj, prišli v šolo vsi učenci, razen treh, ki se priključijo s tedenskim zamikom. S poukom v prvi triadi je tako zjutraj začelo 158 učencev v OŠ Tržič, 144 učencev v OŠ Bistrica in 120 učencev v OŠ Križe. V enote Vrtca Tržič pa se je vrnila polovica vpisanih otrok, od skupno 574 je vrtčevski prag zjutraj prestopilo 251 otrok.

»Pravimo, da imamo danes ponovno prvi šolski dan. Taki so bili tudi naši jutranji občutki. Polni pričakovanj, predvsem pa željni šole, srečanja s sošolci in učiteljicami, največ pa štejejo veseli, sproščeni in nasmejani obrazi naših učencev in staršev. Izkoriščam priložnost in se zahvaljujem staršem za delo pri izobraževanju na daljavo, predvsem pa za ozaveščanje otrok o novih pravilih in protokolih obnašanja na šoli. Seznanjeni so bili s higieno rok, s socialno distanco, tako da je bilo delo pedagoškim delavcem precej olajšano. Zahvala velja tudi vsem strokovnim delavcem. Na prilagojeno delo smo se primerno, predvsem pa zelo odgovorno pripravili. Prag OŠ Bistrica je tako prestopilo 111 učencev, v Podružnični šoli Kovor pa 33. Prvi korak je za nami in z enakim pričakovanjem, energijo pričakujemo v naslednjem tednu tudi devetošolce,« je povedala Dina Pintarič, v. d. ravnatelja OŠ Bistrica.

»Okrog 95 % učencev je zjutraj prišlo v šolo, nekaj jih je izostalo iz zdravstvenih razlogov. Učenci so bili zelo veseli, tako starši kot učenci so upoštevali navodila NIJZ, držali so se varnostne razdalje, vsi so prinesli zahtevane izjave, z učitelji pa smo imeli kar nekaj sestankov, tako da je bila organizacija dobra in vse poteka v miru. Ker imamo krasno okolico šole z zelenicami, danes poteka pouk izven stavbe,« oriše prvi šolski dan Erna Meglič, ravnateljica OŠ Križe.

Od danes dalje so šolska vrata odprta tudi za vse, ki bodo opravljali izpite v skladu s šolskim koledarjem ter kandidati za vpis v srednje šole v šolsko leto 2020/2021, ki morajo opraviti aktivnosti prijavno-vpisnega postopka in za udeležence izobraževanja odraslih.

Prav tako so od 18. maja dalje odprte glasbene šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter višje strokovne šole, univerze ter visokošolski zavodi, študentski ter dijaških domov za dijake, ki se vračajo nazaj v šolske klopi, za tiste dijake, ki jim je zaradi zdajšnjih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, mladoletnike v dijaških domovih brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito ter za študente, ki bivajo v dijaških domovih.