Podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite

318

V sredo, 6. marca 2019, je bila v dvorani Gorjanskega doma v Gorjah slavnostna podelitev nagrad in priznanj Civilne zaščite v letu 2019.

1. marec se praznuje kot »Dan Civilne zaščite«. Vlada Republike Slovenije je leta 1992 določila 1. marec za Dan Civilne zaščite v Republiki Sloveniji. Z Dnevom Civilne zaščite želimo krepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred njimi, želimo pa tudi poudariti pomen mednarodnega sodelovanja pri razvoju zaščite človeka in njegovega okolja.

Ob tej priložnosti so podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite najzaslužnejšim pripadnikom poveljstev in enot Civilne zaščite, pripadnikom prostovoljnih in poklicnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Med prejemnika sta tudi dva naša člana in sicer sta prejela bronasti znak Civilne zaščite Špela Jekovec za uspešno posredovanje ter nesebično pomoč stanovalcem ob požaru na Kovorski cesti ter Jani Žlindra za uspešno vodenje intervencije ob poplavah v oktorbu 2018.

Člani PGD Bistrica pri Tržiču obema iskreno čestitamo!