V soboto, 13. oktobra 2018, v popoldanskih urah je v predoru Ljubelj, na slovenski strani predora prišlo do prometne nesreče. Zgodila se je prometna nesreča s čelnim trčenjem kombiniranega vozila in osebnega vozila. Kombinirano vozilo se je pri trčenju prevrnilo na bok. Zaradi kratke varnostne razdalje med vozili je eno od vozil poizkušalo preprečiti trčenje, zato je zapeljalo preko robnika na pločnik in v steno predora. Od tam ga je odbilo na streho in nazaj na vozni pas.

To je bila predpostavka vaje na kateri je skupno sodelovalo skoraj 300 ljudi iz različnih področij in ustanov: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Kranj in Regijski center za obveščanje Kranj, namestnik poveljnika CZ za Gorenjsko in Štab CZ za Gorenjsko v operativni sestavi, Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI in CUVP Dragomelj, upravljavec predora, Ministrstvo za zdravje, Osnovno zdravstvo Gorenjske s službam NMP Kranj in Tržič, Ministrstvo za notranje zadeve, Policijska uprava Kranj, Občina Tržič, CZ Občine Tržič, Gasilska zveza Tržič; prostovoljne gasilske enote v skladu z načrtom za predor Ljubelj (PGD Bistrica pri Tržiču, PGD Tržič, PGD Križe, PGD Kovor), JZ Gasilsko reševalna služba Kranj, Center za socialno delo Tržič, Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Tržič, CZ RS, Služba za psihološko pomoč, Štab CZ za Gorenjsko, Služba za podporo in Tehnično reševalna enota CZ Gorenjske Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Vaja je bila uspešno opravljena, sama analiza pa bo pokazala, kaj bi lahko izboljšali ali naredili drugače.