Gasilke in gasilci PGD Bistrica pri Tržiču se po dolgih letih čakanja veselijo nove pridobitve. Že dlje časa se je kazala prostorska stiska, ki se je letos avgusta z dobavo novega vozila za gozdne požare GVGP-2 še povečala. Po dveh letih čakanja na gradbeno dovoljenje, so pred kratkim podpisali pogodbo z izvajalcem del, domačim podjetjem Semago in začeli z izgradnjo prizidka h garaži, obstoječo pa bodo še podaljšali. Z županom Občine Tržič mag. Borutom Sajovicem pa sta predsednik in poveljnik PGD Bistrica, Luka Rener in Aleš Meglič včeraj dopoldne (18. oktober), podpisala pogodbo o sofinanciranju investicije. Ta znaša okrog 120 tisočakov, polovico zneska bo prispevala Občina Tržič iz proračuna, ostalo PGD Bistrica pri Tržiču.

»Gradbena dela že potekajo. Zamenjali bomo tudi zdajšna dotrajana vrata z modernejšimi dvižnimi rolo vrati. Vse to nam bo omogočilo boljše pogoje za delo in še hitrejše izvoze na intervencije,« pravi predsednik PGD Bistrica pri Tržiču Luka Rener. Če bo vreme naklonjeno gradbenim delom, bodo le ta končana do konca leta.

V novi garaži bo prostora za štiri gasilske avtomobile, ki jih imajo bistriški gasilci. Od tega eno za prevoz moštva, specialno vozilo za reševanje v tunelih, eno avtocisterno in vozilo za gozdne požare ter dve prikolici. »V letošnjem letu smo imeli 28 intervencij, polovico od tega so bili požari, ostalo pa tehnične intervencije in  prometne nesreče. Društvo ima sicer nekaj več kot sto članov, operativno enoto pa sestavlja 34 članov,« je stanje v društvu opisal poveljnik PGD Bistrica pri Tržiču Aleš Meglič.

PGD Bistrica pri Tržiču je gasilska enota 3. kategorije in je osrednja enota v občini Tržič ter tudi enota širšega pomena z nalogo gašenja in reševanja v predoru Ljubelj, posredujejo pa tudi pri nesrečah na celotnem območju občine.

»PGD Bistrica je ena tistih gasilskih enot, ki je v sistemu varnosti, zaščite in reševanja v Tržiču najbolj izpostavljena in najbolj obremenjena. Ima izredno hitre izvoze in največ intervencij. Ima dobro tehnično opremljenost z vozili. Ker je tehnika draga in zahtevna je prav, da je pod streho,« je ob podpisu pogodbe o sofinanciranju povedal župan Občine Tržič mag. Borut Sajovic. Dodal je še, da je po desetih letih, tržiška, ena najbolje opremljenih gasilskih zvez na Gorenjskem. »Zasluge za to gredo društvom, njihovim poveljstvom in vodstvu, ki so nam znali potrebe in problematiko odlično predstaviti. Naše gasilke in gasilci so tudi odlično izobraženi, visoko motivirani in imajo v svojih vrstah izjemno število mladih,« pravi župan mag. Borut Sajovic.

V občini Tržič, ki ima 15.000 prebivalcev, je v gasilskih vrstah kar 1000 občank in občanov.

besedilo in foto: Media Butik