V soboto, 10. novembra 2018, ob 7.35 smo bili obveščeni, da nekaj gori v prostrorih Policijske postaje Tržič. Na kraj smo odšli z GVC 16/25-T in na kraju ugotovili, da se je pojavila napaka na kotlu centralne kurjave, saj je spustil varnostni ventil in je uhajala para. Kotel smo izključili in prostore prezračili.

Na intervenciji je sodelovalo 12 gasilcev.