Slavnostna prireditev ob prevzemu novega vozila za gozdne požare GVGP-2 ter rekonstrukciji garaž, 30. 6. 2018

762

V soboto, 30. junija 2018, smo na slavnostni prireditvi prevzeli novo vozilo za gozdne požare GVGP-2 in novo ter obnovljene garaže našega gasilskega doma.

Pred nas gasilce se postavljajo vedno nove zahteve, ki smo jim lahko kos le z izobraževanjem, usposabljanjem in izpopolnjevanjem ter opremljanjem z ustrezno zaščitno in reševalno opremo ter gasilsko tehniko.

Stavba gasilskega doma je bila zgrajena 1981. Garažni prostori so za takratne razmere sicer zadoščali, z leti pa se je začel pojavljati prostorski problem. Zahteve za varno, hitro in strokovno posredovanje v primeru požarov in drugih nesreč so narekovale nabavo ustreznih vozil in gasilsko reševalne ter zaščitne opreme, v skladu s kategorizacijo in tipizacijo. Tako se je povečalo število vozil, prav tako tudi njihova velikost in količina ustrezne reševalne opreme. Posledično pa je pričelo zmanjkovati prostora. Glede na to, smo se v društvu odločili za podaljšanje obstoječih garaž za 2 metra in izvedbo prizidka h gasilskemu domu za dodatno garažo. Izdelavo projektne dokumentacije smo zaupali arhitektki Katarini Langus, Arhitektova delavnica d.o.o. iz Križev, s katero smo 21. marca 2016 sklenili pogodbo. Po nekaj zapletih smo 27. julija istega leta končno dobili gradbeno dovoljenje za dozidavo in rekonstrukcijo gasilskega doma. Sledil je razpis za izbor najugodnejšega ponudnika za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del. Med tremi ponudniki, smo izvedbo del zaupali domačemu podjetju Semago d.o.o., s katerim smo 4. oktobra lani sklenili pogodbo za izvedbo del. Izvajalec je z deli pričel 6. oktobra. Dela so v začetku potekala po terminskem planu, dokler se ni pojavilo slabo vreme (dež in nizke temperature), ki je povzročilo krajše oz. daljše zastoje. Tekom izvajanja del smo se odločili tudi za nekaj dodatnih del, ki jih je bilo smiselno in najracionalneje izvesti sedaj (obnova tlakov in kanalizacije v obstoječih garažah). Potrebno je bilo obnoviti tudi celotno meteorno kanalizacijo ipd. Dela s strani izvajalca so bila zaključena 22. aprila letos. V nadaljevanju smo gasilci s prostovoljnim delom sami izvedli še vsa slikopleskarska dela v prizidku in obstoječih garažah ter garderobah, poleg tega pa zamenjali tudi vse luči v obstoječih garažah in garderobah za kar je bilo opravljenih preko 700 prostovoljnih ur dela. Strokovni gradbeni nadzor nad izvedbo del je izvajalo podjetje Ingline plus d.o.o. iz Križev.
Celotna vrednost investicije znaša dobrih 138.000 EUR. 60.000 EUR je prispevala Občina Tržič, preostali znesek pa PGD Bistrica pri Tržiču ob pomoči donatorjev, ter krajank in krajanov Bistrice pri Tržiču.

Danes pa svojemu namenu predajamo tudi novo gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov tipa GVGP-2. Izbrano je bilo podvozje Iveco Daily 4×4 off road, katerega poganja motor z močjo 180 konjskih moči, katero menjalnik preko reduktorja prenaša na kolesa s terenskimi pnevmatikami. Za vožnjo po terenu so na voljo tudi polovične prestave in zapore vseh treh diferencialov. Nadgradnjo je izdelalo podjetje Gasilska vozila Pušnik. V nadgradnji se nahaja rezervoar z 800 litri vode, ki jo visokotlačna črpalka s pretokom 360 litrov na minuto potiska do treh hitronapadalnih cevi. V vozilu je tudi nekaj tehnične opreme, zato je vozilo uporabno tako na neutrjenem terenu, kot tudi v ozkih ulicah mestnega jedra za več vrst intervencij. Vrednost celotne investicije je bila 170.374,02 €, od tega je Občina Tržič prispevala 158.954,02 €, društvo pa 11.420 €.

Ob tej priložnosti pa bi se rad zahvalili vsem našim donatorjem brez katerih ne bi zmogli:

Za finančno pomoč pri gradnji prizidka gasilskega doma in nabavi gasilskega vozila GVGP-2

OBČINI TRŽIČ

Za finančno pomoč pri gradnji prizidka podjetjem:

CABLEX D.O.O.
GRAFIKA PLUS d.o.o.
KOMTEKS d.o.o.
KOMUNALA TRŽIČ d.o.o.
T-MARK, TANJA BOŠTAR S.P.
LON D.D., Kranj

Za materialno pomoč:

TISKARNI UZAR
SUHOMONTAŽA TRILLER DAVID s.p.
INTEC MKD d.o.o.
MERCATOR, d.d.
ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D. PC GORENJKA

Za pomoč pri gradnji prizidka:

ARHITEKTOVA DELAVNICA d.o.o.
INGLINE PLUS d.o.o.
SEMAGO d.o.o.
KS BISTRICA PRI TRŽIČU

Za pomoč pri izvedbi prireditve:

VPRAŠAJ D.O.O., Dušan in Gregor Podrekar
Mateji Langus za vodenje prireditve
Primožu Lahu, Poloni in Špeli Jekovec ter Klari Bodlaj za glasbene točke
vsem članom, ki ste pomagali pri izvedbi

Podjetju GASILSKA VOZILA PUŠNIK d.o.o. za dobavo vozila GVGP-2

ter vsem našim krajanom s prispevki in nenazadnje vsem članom društva, ki ste s svojim prostovoljnim delom prispevali h končnemu izgledu našega doma.

Na prireditvi pa smo podelili tudi priznanje našemu članu Bojanu Balantiču, in sicer Ambasador občine Tržič za življenjsko delo na področju razvoja tržiškega in slovenskega gasilstva, s čimer je prispeval tudi h krepitvi prepoznavnosti občine Tržič. Ob tej priložnosti še enkrat iskrene čestitke!