Tako kot vsako leto, smo se člani in članice tudi letos zbrali in v skupnem sprevodu udeležili svete maše v cerkvi Svete Marije Goretti v čast zavetnika gasilcev, sv. Florjana, ki goduje 4. maja. Sveto mašo je daroval domači župnik David Jenstrle.

Na koncu se je predsednik Luka Rener zahvalil vsem in poudaril, da smo lanskem letu prejeli novo vozilo za gozdne požare, prav tako smo v mesecu oktobru pričeli z gradnjo nove garaže ter rekonstrukcijo obstoječih. Vreme nam ni bilo ravno naklonjeno, zato dela dokončujemo prav v mesecu maju. Ob tem se je iskreno zahvalil Občini Tržič ter županu Borutu Sajovicu, ki z veliko mero odobravanja skrbi, da se gasilstvo v naši občini razvija v pravo smer. Prav tako se je zahvalil vsem občanom, ki pomagate s svojimi materialnimi darovi oz. nas drugače spodbujate pri našem delu.