#12: Onesnaženje voda, Žiganja vas, 7. 4. 2018

732

V soboto, 7. aprila 2018, ob 10.14 smo bili obveščeni, da se je v potoku v Žiganji vasi pojavila neznana bela snov. Skupaj z gasilci JZ GRS Kranj smo so ugotovili, da gre za notranjo zidno barvo, ki je iztekla v jašek in od tam v potok. Jašek in odtočne cevi smo sprali. Nevarnosti za okolje ni.
Na intervenciji je sodelovalo 7 gasilcev, od tega 5 naših članov.