V soboto, 24.3.2018 je Svet članic GZS v sodelovanju s komisijo za članice GZ Tržič in GZ Gorenjske v Kulturnem centru Tržič organiziral krajše izobraževanje članic GZS. Izobraževanja se je udeležilo preko 250 gasilk iz celotne Slovenije.

Izobraževanje smo pričeli z uvodnimi nagovori. Najprej sem vse prisotne pozdravila kot še trenutna predsednica za komisijo za članice GZ Gorenjske in seznanila z dodatnimi navodili  poteka programa. Nato je sledil pozdravni nagovor predsednice Sveta članic GZS Vladke Bučevec. Za njo je sledil pozdrav in predstavitev Tržiča in GZ Tržič predsednika GZ Tržič in predstavnika GZ Gorenjske Matjaža Potočnika. Na koncu nas je pozdravil tudi župan Tržiča mag. Borut Sajovic, na prireditvi pa se mu je pridružil tudi podžupan Dušan Bodlaj.

Izobraževanje smo nadaljevale s predavanjem Vladke Bučevec pod naslovom »Pregled dela članic v iztekajočem mandatnem obdobju«, ter predavanjem z naslovom »Moj pogled na delo članic«, ki ga je vodil Janko Cerkvenik. Izobraževanje smo nadaljevale s predavanje Vinka Keršmavsa, ki ja podrobno predstavil vsem dobro znan požar obrata Kemis na Vrhniki. Po končanih predavanjih smo si nato vzele nekaj prostega časa za oddih in prigrizke. Izobraževanje se je nato nadaljevalo s predavanjem Vladke Bučevec pod naslovom »Uniformiranost in bonton v uniformi«. Kustus Boštjan Meglič iz Tržiškega muzeja nam je nato predstavil Restavriranje gasilskih eksponatov. Na koncu pa je sledil še kulturni del, kjer je Žiga Čamernik uprizoril monodramo Gospod predsednik.

Po predavanjih smo se razdelili v dve skupini, tako je ena skupina šla na ogled Tržiškega muzeja, druga skupina pa na ogled gasilskih vozil in objekta, kjer so gasilci in pripadniki CZ Gorenjske isti dan izvajali vajo reševanja iz ruševin v primeru potresa. Po končanih ogledih se je del udeleženk izobraževanja opravil še na ogled Dolžanove soteske.

Med izobraževanjem smo čestitali tudi abrahamovkam Mojci Potočnik, Vladki Bučevec in Heleni Odlazek.

Ob tej priliki bi se zahvalila županu mag. Borutu Sajovic za vso podporo in uporabo dvorane. Članicam komisije za članice GZ Tržič in GZ Gorenjske za pomoč pri pripravi in pogostitvi na izobraževanju. Prav tako zahvala predsedniku GZ Tržič Matjažu Potočniku za vso pomoč pri organizaciji tega izobraževanja.

Izobraževanje je imelo tudi dobrodelno noto, saj smo zbirale živila za Rdeči križ Tržič. Zahvala gre tudi vsem udeleženkam izobraževanja, ki so se odzvale in prinesli živila, saj se je nabralo za dva polna avtomobila živil, ki smo jih predali v skladišče Rdečega križa Tržič.

NA POMOČ!

Manca Ahačič