#2: Olje v kanalizacijskem jašku, Bistrica pri Tržiču, 3. 1. 2018

557

V sredo, 3. januarja 2018, ob 13:15 smo bili obveščeni, da nad bazenom v Bistrici pri Tržiču olje teče v kanalizacijski jašek.
Na kraj smo odšli z GVC 16/25-T in skupaj z gasilci JZ GRS Kranj ugotovili, da olje teže iz pokvarjenega osebnega avtomobila. Razlito olje smo sanirali in preprečili nadaljnje onesnaženje.
Na intervenciji je sodelovalo 8 gasilcev od tega 6 naših članov.