Galerija 2017

Galerija 2017 » Požar na travnatih površinah, Bistrica pri Tržiču, 2. 4. 2017